Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top

nieuws

 • CarePower heeft vanaf 12 mei bijna alle huisbezoeken weer hervat. Natuurlijk houden we ons aan de regelgeving waarbij het wassen van handen en het houden van 1,5 mtr afstand de belangrijkste zijn. Wij verwachten van alle clienten dat ze de hoogste hygienemaatregelen in acht nemen. Bij de geringste verschijnselen die te maken hebben met Corona maken we hier meteen melding van en zullen er geen huisbezoeken plaats vinden. Wij gaan voor de gezondheid van iedereen! Team CarePower
 • Protocol Corona vanaf 21 april 2020

   

  Vooral in deze tijd ontstaat er steeds meer behoefte aan direct contact. CarePower biedt u de mogelijkheid om alle bezoeken te plannen op ons kantoor.

  De diverse ruimtes zijn ingericht met zgn "kuchschermen". Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig; we houden steeds minimaal 1,5 mtr afstand,

  kortom we kunnen op een zeer veilige manier met elkaar contact hebben.

  Natuur bestaat er tevens de mogelijkheid om wandelafspraken te maken, te videobellen etc..Bij ruime hygiene en bij garanderen van de 1,5 mtr afstand kunnen bezoek ook aan huis gedaan worden.

  CarePower stelt als voorwaarde dat U en onze hulpverlener geen enkele eigenschap heeft die kan duiden op de aanwezigheid van het coronavirus ( hoesten, koorts, verkoudheid, kortademig etc.etc.)

  Wij respecteren de regels van de overheid en van de RIVM.

  Team CarePower

 • Het bereikbaar houden en maken van de begeleiding staat in de doelstelling van CarePower. In de komende tijd zal CarePower zo veel als mogelijk de individuele contacten door laten gaan. Om zowel cliënten als medewerkers zo veel als mogelijk te beschermen zullen de bezoeken op kantoor aan de molenstraat 17 te Geldrop afgelegd worden.( na telefonische afspraak) Ons kantoor is daar speciaal op ingericht; er staan zgn "kuchschermen"opgesteld er is ontsmettingsmiddel aanwezig etc. Er wordt gewerkt op een minimale afstand van 1,5 mtr. Natuurlijk kunt u met alle medewerkers (beeld)bellen chatten of op een andere manier contact hebben. Met het mooie weer is een wandeling natuurlijk ook een van de mooie oplossingen. CarePower blijft bereikbaar; zo nodig worden de contactmomenten uitgebreid. Wij hopen op deze manier een creatieve oplossing gevonden te hebben in deze hele vreemde tijd. Team CarePower
 • CarePower blijft in ieder geval tot 1 juni 2020 het gevoerde beleid vasthouden.
  Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM en de overheid
  Wij werken zo veel als mogelijk via videoverbindingen
  Eventuele bezoeken bij voorkeur op het kantoor van CarePower; we kunnen dan de juiste afstand van elkaar garanderen
   

 • Beste clienten en personeelsleden

  Hierbij het volgende bericht betreffende het protocol dat CarePower zal volgen.

   

    * De reguliere bezoeken worden vervangen door telefonische contacten, bij voorkeur via beeld bellen (whats-app, Google Hangout etc..) U wordt door uw Casemanager benaderd om verdere afspraken hierover te maken.  

  Ten eerste volgen we strikt de protocollen die het RIVM ons voorschrijft.https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#profs

   Natuurlijk houden we de situatie nauwlettend in de gaten en volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan de actuele ontwikkelingen. 

   

   CarePower neemt op dit moment de volgende voorzorgsmaatregelen:

  ·         We geven elkaar geen hand.

  ·         We houden minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar.

  ·         We raken elkaar niet aan.

  ·         We wassen handen goed en vaak.

  ·         We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien ze direct na gebruik weg.

  ·         We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

   

   

  Waar kunt u zelf op letten?

  We adviseren u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten, die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts , luchtwegklachten zoals hoesten), zeker wanneer u of een huisgenoot recentelijk in één van de risicogebieden is geweest.

   

  Bij klachten:

   

  ·         Neem contact op met je casemanager bij luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en koorts.

  ·         Om verdere besmetting te voorkomen zullen we de eerste 14 dagen geen huisbezoek bij u afleggen, de contacten verlopen dan in de regel telefonisch.

  ·         Neem eventueel telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD.

   

  We hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

   

  Met vriendelijke groet,

  Team CarePower

   

   

 • Wederom een nieuwe iso-certificering

   

  Afgegeven door het keurmerkinstituut

   

 • Als onderdeel van ons begeleidingsaanbod voor alle cliënten de mogelijkheid deel te nemen aan diverse activiteiten ( zowel in groepsverband als individueel)
 • Nieuwe producten van CarePower gaan een intergraal onderdeel uitmaken van ons aanbod.

  Vanaf de zomermaanden gaan we starten met een divers aanbod; te denken valt aan kleinschalige buitenactiviteiten onder begeleiding van een gespecialiseerd begeleider.

  Gespecialiseerde budgetcursusen gericht op onze doelgroep.

  Naast deze activiteiten starten we ook met een therapeutisch aanbod (oa.Integral Eye Movement Therapy (IEMT).

  IEMT kan een integraal onderdeel uitmaken van de begeleiding die CarePower via de WMO bied, maar kan ook individueel ingekocht worden ( eventueel vergoed door uw zorgverzekeraar)
  Meer informatie hierover vind u in deze LINK
 • Helaas zijn wij ivm digitale omzetting op 11, 12 en 13 niet of moeilijk telefonisch bereikbaar.

  Via onze mobile telefoon(s) zijn we natuurlijk wel bereikbaar

 • In verband met enkele studiedagen van 25 september tot en met 27 september zal CarePower zeer beperkt bereikbaar zijn.
 • De eerste festiviteiten rondom ons 10 jarig bestaan zitten er op. Afgelopen donderdag hebben we een gezellig samenzijn met de clienten gehad.

  Eenieder werd van een hapje en drankje voorzien en ervaringen werden uitgewisseld. Een woordje werd gesproken etcf. Kortom een leuke festiviteit(misschien elk jaar een feestje?

  Later in dit jaar zullen er nog enkele festiviteiten plaats vinden

 • In 2017 bestaat CarePower al weer 10 jaar. Dit jaar zal dan ook in het teken staan van diverse activiteiten.

  Op de eerste plaats gaan we een leuke festiviteit opzetten waarbij alle cliënten uitgenodigd worden.

  Dan zullen we een bijeenkomst organiseren waarbij alle belanghebbende; dus clienten, verwijzers etc. uitgenodigd gaan worden. Jullie worden op de hoogte gehouden!

 • Cijfers van ons clientervaringsonderzoek bekend. Wij zijn blij met een totaalcijfer van 8,1 Meer valt te lezen in ons rapport; dit is te vinden in het mapje documenten
 • Deze week hebben alle casemanagers de training systeemgericht werken met succes afgerond.

  Na een half jaar zwoegen hebben alle medewerkers het certificaat ontvangen.

  We zijn nu nog beter toegerust om alle cliënten succesvol te ondersteunen.

  Allemaal van harte gefeliciteerd.

 • Het door CarePower ondersteund team van Skiete Willie heeft de eerste prijs gewonnen op het toernooi en levert ook nog de topscoorder en de "Skiete Willie"van het jaar. Goed bezig jongens.

 • Opening van het nieuwe kantoor en een ontmoeting met cliënten, hulpverleners, verwijzers en ander belanghebbenden. Het was een drukte van belang en bovenal gezellig.

  Deze eerste kennismakingsbijeenkomst vraag om herhaling.

  Wellicht een goed idee om elk jaar deze bijeenkomst terug te laten komen.

  Voor alle bezoekers een leuke bijeenkomst om in een gemoedelijke sfeer elkaar te ontmoeten.

  Graag zien wij iedereen volgende jaar weer op onze CarePower Ontmoet.

 • Tijdens CarePower ontmoet is tevens ons promotiefilmpje vertoont. De promo geeft een kort inzicht in onze werkwijze. Klik op deze link en bekijk de promo

 • Woensdag 13 April.

  Inloop van 15:30 tot 18:00

  Wij nodigen alle relaties van CarePower uit om met elkaar en met ons nieuwe kantoor kennis te maken.

  U bent welkom op de molenstraat 17 te geldrop om samen een drankje en hapje te nuttigen en kennis te maken met alle teamleden en met elkaar.

 • Vanwege een verhuizing van ons kantoor van Helmond naar Geldrop zijn wij niet bereikbaar van vrijdag 12 februari t/m 15 februari.

  16 februari weer geheel tot uw dienst op ons nieuwe onderkomen.

  Team CarePower

 • Medio februari verhuist ons kantoor naar Geldrop. In het nieuwe kantoor hebben we ontvangstruimte voor eenieder; clienten, personeel ,hulpverleners van andere organisaties zijn welkom evenzo kan er door iedereen gebruik gemaakt gaan worden van onze spreekkamer. het Nieuwe adres wordt Molenstraat 17 te Geldrop
 • Skiete Willy zaalvoetbalteam in nieuwe outfit dankzij CarePower. Bewegen is goed voor eenieder vandaar dat CarePower het 1e herenteam in een nieuw jasje heeft gestoken
 • Vanaf november hebben clienten de keuze op welke manier ze contact hebben met hun Casemanager. Bezoeken aan huis, contact via whats-app, via skype of andere digitale hulpmiddelen. CarePower maakt uitsluitend gebruik van open sofware zodat deze eenvoudig en gratis toegankelijk is iedereen. Alle casemanagers zijn uitgerust met Laptop, tablet en telfoon met een internetverbinding
 • Aan de slag met nieuwe medewerkers. Met enthousiasme zijn er twee nieuwe medewerkers toegevoegd aan het team van CarePower.
  Wij zijn helemaal klaar voor zowel de transitie als de transformaties. Dit zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van al onze cliënten. Wij nemen veel van deze werkzaamheden graag over van de gemeente zodat we voor alle cliënten kunnen blijven zorg dragen voor een begeleiding op maat

 • CarePower ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe collegae waarbij het ambulant werken in hun bloed zit. We staan voor een nieuwe uitdaging. In 2015 valt onze gehele dienstverlening onder de WMO. Als maatwerkvoorziening hebben we een passend aanbod voor zowel onze cliënten als voor alle gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Kijk bij vacatures als je geïnteresseerd bent in het werken bij CarePower.
 • Gepubliceerd het jaarverslag 2013 met cijfers, wetenswaardigheden etc. van CarePower in 2013. Tevens is de integrale uitslag van het clienttevredenheidsonderzoek geheel gepubliceerd. U vind dit onder de kop "documenten".
 • 26 juli 2013 heeft CarePower opnieuw het certificaat ISO 9001 (2008) behaald.

  Nadat het eerste certificaat verleend was op 6 december 2010 nu wederom gecertificeerd.

  Natuurlijk feliciteren we alle personeelsleden met dit behaalde resultaat!

  ISO 9001:2008

  De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Na een externe audit, heeft CarePower wederom een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. ISO-normengecertificeerd zijn houdt kortweg in: Zeggen wat je doet , doen wat je zegt en het bewijzen.

 • Wij kunnen terug kijken op een succesvolle cliëntenraadpleging. Afgelopen donderdagavond 6 juni een fijne avond om onze cleinetn deelgenoot te laten maken van het gevoerde en geplande beleid van CarePower. Waardevolle tips zullen we meenemen om onze zorgverlening te verbeteren en waar mogelijk implementeren in ons beleid. Zo weten weer waar we het samen voor doen> Eenieder van harte bedankt voor je komst en jullie goede bijdrage. Team CarePower
 • Aanstaande donderdag 6 juni is er voor alle clienten van CarePower weer een clientenraadpleging Donderdagavond aanvang 19:00 uur op de Heistraat 4B te Helmond. Eenieder wordt geinformeerd over het beleid van CarePower en natuurlijk over de toekomst. Wat betekenen de ontwikkelingen in zorgland voor u als client? Wat zijn de voor en nadelen van de huidige politieke ontwikkelingen? Moet ik meer gaan betalen? Ben erbij en houd jezelf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen!
 • De Raad van Toezicht van CarePower is op zoek naar versterking. Wij zijn op zoek naar een toezichthouder werkzaam (of geweest) in de zorg of welzijns-wereld. Kijk verder bij vacatures voor een uitgebreide omschrijving
 • Afgelopen dinsdagavond weer een gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij alle cliënten van CarePower welkom geheten werden. Het was dit jaar een receptie uitsluitend voor onze BoBo's; de cliënten dus. Onder het genot van een drankje en een hapje werden de ervaringen van het afgelopen jaar uitgewisseld en werd elkaar een goed en gezond Nieuwjaar gewenst. Heb er zelf initiatieven gehoord om in 2013 elkaar te gaan helpen. Dat werd door een ieder natuurlijk toegejuicht. Zo zie je maar weer waar een nieuwjaarsreceptie toe kan leiden.
 • Vanaf 1 januari zal BudgetPower in volle sterkte met z'n werkzaamheden beginnen. Wij ondersteunen en begeleiden u bij u financieen. Inkomensbeheer, Budgetplanning etc.... Bekijk de website van BudgetPower voor meer informatie

 • Vanuit de vraag van onze clienten gaan wij starten met BudgetPower
  BudgetPower reikt oplossingen aan voor die mensen die problemen ervaren met hun financiele situatie.
  Lees meer op de site van BudgetPower
  Deze dienstverlening staat open voor alle inwoners van Zuidoost-Brabant

 • Het administratiekantoor en een nieuwe bezoekersruimte worden in de maand maart volledig ingericht op onze nieuwe lokatie aan de Heistraat 4B te Helmond.

  De werkzaamheden zijn in volle gang!

 • 12 en 13 april hebben we een openingsbijeenkomst gehad. Vooral de openingbijeenkomst op de vrijdag werd erg druk bezocht. Bijna de helft van het clientenbestand bezocht op vrijdag de 13e ons nieuwe kantoor. Wij willen iedereen bedanken die er bij aanwezig was.