Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top
  • Hoe we er samen wel uitkomen

    Natuurlijk kan ik er wel iets aan veranderen, maar weet lang niet hoe het allemaal moet. 

  • Daadkrachtig en Creatief in oplossingen

    Vernieuwend, ontwapenend, gericht op samenwerking

Home

Daadkrachtig en Creatief in Zorg

Werkgebied

CarePower(video) biedt begeleiding aan cliënten woonachtig in de regio Zuidoost- Brabant.  CarePower richt zich vooral op het begeleiden van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, ook als deze gepaard gaan met verslavingsproblematiek.

 

Doelgroep

CarePower is specialist op het gebied van begeleiden van mensen met persoonlijkheidsproblematieken, zoals borderline- persoonlijkheidsstoornis, stoornissen binnen het Autistisch Spectrum en AD(H)D. Dit speciaal voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, door de regels en procedures waar veel zorginstellingen aan gebonden zijn. Vaak wordt deze groep mensen als ongemotiveerd bestempeld, terwijl onze ervaring leert dat mensen vaak niet weten hoe ze hulp moeten vragen. CarePower begeleidt vanuit de vraag van de cliënt, oplossingsgericht. Dit door de competenties van cliënten te vergroten, waardoor zij uiteindelijk meer zelfredzaam zijn.

 

Werkwijze

Begeleiding en hulp wordt bereikbaar gemaakt door het begeleiden in de thuissituatie. CarePower biedt individuele ambulante begeleiding op het gebied van wonen, werken, daginvulling, sociale redzaamheid, financiën en administratie. Wij hebben vaak nauw contact met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld GGZ Eindhoven, GGZ Helmond, Novadic Kentron en de gemeenten. Ook heeft CarePower een divers aanbod in leefstijltrainingen, zoals individuele assertiviteitstraining en een training ‘ontdek jezelf’.

CarePower werkt outreachend, voor de groep mensen die de weg niet kan vinden tussen alle hulpverleningsinstanties. De begeleiding kenmerkt zich door de creativiteit en openheid, waarmee cliënten steeds een nieuwe kans kunnen krijgen. Bij aanvang van de hulpverlening wordt er een zorgplananalyse gemaakt, samen met de cliënt. Hierin staan doelen beschreven die de cliënt wil behalen, op verschillende leefgebieden. Elk halfjaar wordt deze geëvalueerd

IEMT is een methodiek, die ingezet kan worden in verschillende situaties. O.a. bij:

traumabehandeling / PTSS

  • stressreductie

  • fobieën

  • depressie

  • persoonlijke ontwikkeling

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg wordt gemeten middels een cliënttevredenheidsonderzoek en de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De ZRM wordt bij aanvang van de zorg ingevuld en ieder halfjaar geëvalueerd, om zo de groei die een cliënt doormaakt zichtbaar te maken. CarePower werkt samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten binnen de regio Zuidoost- Brabant. Ook is CarePower mede- initiatiefnemer van Zorgcoöperatie Brabant. De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl)

CarePower is door het ministerie erkend als GGZ- instelling en is ISO 9001 gecertificeerd. Ook is CarePower een erkend leerbedrijf, vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

Aanmelden

Laatste nieuws

CarePower heeft vanaf 12 mei bijna alle huisbezoeken weer hervat. Natuurlijk houden we ons aan de regelgeving waarbij...

Vacatures

Verval datum: 03/17/2020
Op dit moment zijn er geen vacatures