Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe wij u het beste helpen

Samen de dingen slimmer doen

asdasd
1
Hulpvraag

Ben je op zoek naar passende begeleiding? Iemand die je helpt wat meer structuur aan te brengen in je leven, je ondersteunt naar meer zelfredzaamheid? CarePower biedt begeleiding aan cliënten woonachtig in de regio Zuidoost- Brabant. CarePower richt zich vooral op het begeleiden van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, ook als deze gepaard gaan met verslavingsproblematiek. CarePower is specialist op het gebied van begeleiden van mensen met persoonlijkheidsproblematieken, zoals borderline- persoonlijkheidsstoornis, stoornissen binnen het Autistisch Spectrum en AD(H)D. Dit speciaal voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, door de regels en procedures waar veel zorginstellingen aan gebonden zijn. Vaak wordt deze groep mensen als ongemotiveerd bestempeld, terwijl onze ervaring leert dat mensen vaak niet weten hoe ze hulp moeten vragen. CarePower begeleidt vanuit de vraag van de cliënt, oplossingsgericht. Dit door de competenties van cliënten te vergroten, waardoor zij uiteindelijk meer zelfredzaam zijn.

2
Indicatie

CarePower werkt vanuit de WMO van jouw gemeente. De gemeente waarin jij woonachtig bent bepaald of in jouw situatie begeleiding noodzakelijk is. CarePower biedt in alle gemeentes in Zuid-oost Brabant begeleiding. De indicatie voor begeleiding vraag je dus aan bij de WMO afdeling van jouw gemeente. Je kan bij jouw gemeente aangeven dat je de voorkeur hebt voor begeleiding van CarePower. Binnen 14 dagen na melding van de gemeente starten wij met het begeleidingstraject. Wij bieden de begeleiding bij voorkeur op je woon- of verblijfadres. Wij zijn uitsluitend werkzaam in de regio Zuidoost Brabant. 

3
Zorg

Begeleiding en hulp wordt bereikbaar gemaakt door het begeleiden in de thuissituatie. CarePower biedt individuele ambulante begeleiding op het gebied van wonen, werken, daginvulling, sociale redzaamheid, financiën en administratie. Wij hebben vaak nauw contact met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld GGZ Eindhoven, GGZ Helmond, Novadic Kentron en de gemeenten. Ook heeft CarePower een divers aanbod in leefstijltrainingen, zoals individuele assertiviteitstraining en een training ‘ontdek jezelf’.

CarePower werkt outreachend, voor de groep mensen die de weg niet kan vinden tussen alle hulpverleningsinstanties. De begeleiding kenmerkt zich door de creativiteit en openheid, waarmee cliënten steeds een nieuwe kans kunnen krijgen. Bij aanvang van de hulpverlening wordt er een zorgplan gemaakt, samen met de cliënt. Hierin staan doelen beschreven die de cliënt wil behalen, op verschillende leefgebieden. Elk halfjaar wordt deze geëvalueerd. Daarnaast heeft CarePower ook de mogelijkheid om te werken vanuit de IEMT methodiek, deze kan ingezet worden in verschillende situaties. O.a. bij: traumabehandeling / PTSS, stressreductie, fobieën, depressie en persoonlijke ontwikkeling.

 

4
kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg wordt gemeten middels een cliënttevredenheidsonderzoek en de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).

De ZRM wordt bij aanvang van de zorg ingevuld en ieder halfjaar geëvalueerd, om zo de groei die een cliënt doormaakt zichtbaar te maken. CarePower werkt samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten binnen de regio Zuidoost- Brabant. Ook is CarePower mede- initiatiefnemer van Zorgcoöperatie Brabant. De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Hart voor Brabant 

CarePower is door het ministerie erkend als GGZ- instelling en is ISO 9001 gecertificeerd. Ook is CarePower een erkend leerbedrijf, vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Ontmoet ons team

Een vast team van professionals staat dagelijks voor jou klaar.

Direct aanmelden

Contact opgenomen met WMO?
Contact opgenomen met WMO?
Adres