Overslaan en naar de inhoud gaan

VACATURE VERVULD Vanwegen wijzigingen in de statuten van CarePower zijn per direct twee vacatures voor Lid van de Raad van Commissarissen (functionerend als een Raad van Toezicht) vacant .

Profielschets:

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Algemeen
CarePower is een organisatie op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder met betrekking tot ambulante psychiatrische thuiszorg in de breedste zin van het woord.

Raad van Toezicht
De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en staat die Raad met advies terzijde.
De Raad van Commissarissen toetst of de Raad van Bestuur bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van CarePower in relatie tot de maatschappelijke functie van CarePower, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij CarePower betrokken zijn.

Omschrijving CarePower
CarePower is een B.V. die een pubieke taak uitvoert, gezondheidszorg uitsluitend door middel van professionals (agogisch MBO en HBO geschoold).

a. De leden van de Raad van Commissarissen moeten affiniteit hebben met de activiteiten van de organisatie.

b. In de Raad van Commissarissen moet een mix zitten van:
- leden die ervaring hebben uit het bedrijfsleven;
- leden die ervaring hebben in de publieke sector;
- leden die ervaring hebben op het snijvlak publiek/privaat;
- leden die ervaring hebben met een professionele organisatie.

c. In de Raad van Toezicht moet tevens een mix zitten van verschillende deskundigheden. Te denken valt aan leden met:
- zorginhoudelijke
- financieel-economische
- juridische
- politieke
- sociale en
- bedrijfskundige achtergronden.

d. Naast het gestelde onder a, b en c dient de samenstelling van de Raad van Commissarissen te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.

e. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren.

f. Om een goede taakvervulling te waarborgen dienen de leden van de Raad van Commissarissen voldoende beschikbaar en flexibel in tijd te zijn.

Reageren bij voorkeur via de mail voor 7 oktober a.s.

Functie
Overig
Verval datum