Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Sociaal Functioneren II

 

Uitvoering :

 

Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie

 

Doelgroep :

 

 Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid met

een chronisch karakter.

 

 

Uitingsvorm:

 

 Sociaal isolement (vereenzaming, afzondering)

 

Doel van Begeleiding :

 

 Herstel of voorkomen van verwaarlozing

 Wegnemen of verminderen van sociaal belemmerende angsten.

 Zo mogelijk de sociale omgeving van cliënt en eventuele relaties herstellen.

 Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht in de problematiek van de cliënt (bijv. met

behulp van psycho-educatie).

 

Vorm :

 

Begeleiding vindt plaats vanuit de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van

het overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op het bevorderen van de sociale

zelfredzaamheid en ontwikkeling van de cliënt. De begeleiding berust op evidence based methodische

werkwijzen i.v.m. effectiviteit.

 

 Vergroten van competenties.

 Sociale angst verminderen.

 Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)

 Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.

 Sociale vaardigheid verbeteren

 Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:

Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Bemoeizorg, UWV, Verhuurder, Sociale dienst,

vrijwilligersorganisaties, Politie

Teaser
  • Vergroten van competenties.
  • Sociale angst verminderen.
  • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
  • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
  • Sociale vaardigheid verbeteren
  • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding