Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top

Sociaal Functioneren I

 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

Uitvoering :
Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie
Doelgroep :
• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid met
een chronisch karakter.
Uitingsvorm :
• Belastend voor sociale omgeving (overlast, intimiderend, agressie).
Doel van Begeleiding :
• Verminderen belasting van sociale omgeving.
• Herstel of voorkomen van verergering van gedragsproblematiek bij de cliënt.
• Zo mogelijk het evenwicht herstellen in de sociale omgeving van cliënt en eventuele relaties.
• Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht in de problematiek van de cliënt en de impact
hiervan op het functioneren van zichzelf (bijv. met behulp van psych-oeducatie).
Vorm :
Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van het
overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op functioneren van de cliënt binnen de
sociale omgeving en beheersing van de gedragsproblematiek. De begeleiding berust op evidence based
methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.
• Cliënt informeren over de impact van gedragsproblematiek en aangeven welke ondersteuning de
cliënt zou kunnen gebruiken.
• Sociale vaardigheid verbeteren door leren communiceren: wat anderen zeggen begrijpen, zich
begrijpelijk maken naar anderen en een gesprek voeren.
• Agressieregulatie cursus (toevoeging)
• Uitzoeken welke handvatten, voor cliënt het best toepasbaar zijn.
• Internalisatie bij het voorkomen van probleemgedrag.
Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:
Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verhuurder, Politie, wijkbeheerder.

 • Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
 • Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende uitzetting.
 • Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
 • Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
 • Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen
 • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
 • Vergroten van competenties.
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
 • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
 • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
 • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
 • Leren stellen van reële doelen.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Samen administratie ordenen, opstellen van prioriteiten in afhandeling
 • Zeker stellen van wonen, behouden zelfstandigheid.
 • Directe omgeving (mantelzorger) van cliënt informeren over financiële situatie van cliënt.
 • Voorstellen van oplossingen, betalingsafspraken, bewindvoering, schuldsanering, vaste lasten rekening.
 • Zoeken naar en aanvragen van uitkeringen, aanvullingen, voedsel- kledingbank.
 • Aanleren van verantwoord administratief beheer.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

 • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
 • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
 • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
 • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
 • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)