Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoering :
Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie
Doelgroep :
• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid met
een chronisch karakter.
Uitingsvorm :
• Belastend voor sociale omgeving (overlast, intimiderend, agressie).
Doel van Begeleiding :
• Verminderen belasting van sociale omgeving.
• Herstel of voorkomen van verergering van gedragsproblematiek bij de cliënt.
• Zo mogelijk het evenwicht herstellen in de sociale omgeving van cliënt en eventuele relaties.
• Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht in de problematiek van de cliënt en de impact
hiervan op het functioneren van zichzelf (bijv. met behulp van psych-oeducatie).
Vorm :
Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van het
overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op functioneren van de cliënt binnen de
sociale omgeving en beheersing van de gedragsproblematiek. De begeleiding berust op evidence based
methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.
• Cliënt informeren over de impact van gedragsproblematiek en aangeven welke ondersteuning de
cliënt zou kunnen gebruiken.
• Sociale vaardigheid verbeteren door leren communiceren: wat anderen zeggen begrijpen, zich
begrijpelijk maken naar anderen en een gesprek voeren.
• Agressieregulatie cursus (toevoeging)
• Uitzoeken welke handvatten, voor cliënt het best toepasbaar zijn.
• Internalisatie bij het voorkomen van probleemgedrag.
Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:
Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verhuurder, Politie, wijkbeheerder.

Teaser
  • Vergroten van competenties.
  • Sociale angst verminderen.
  • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
  • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
  • Sociale vaardigheid verbeteren
  • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding