Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top

Psychisch functioneren

 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

Psychisch functioneren

Uitvoering :

Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie

Doelgroep :

• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren

waaraan een psychiatrische stoornis ten grondslag ligt. De stoornis heeft een chronisch karakter.

Uitingsvorm :

• probleemgedrag, psychisch functioneren en geheugen/oriëntatie.

Doel van Begeleiding :

• Bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt met een psychiatrische stoornis ter voorkoming

van opname in een instelling of verwaarlozing.

• Leren omgaan met de gevolgen van een psychiatrische stoornis in samenhang waarmee

beperkingen op het vlak van zelfregie in het dagelijks leven.

• Herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychiatrische problematiek bij de cliënt.

• Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks

leven door herhalingen van methodische interventie.

• Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht in de problematiek van de cliënt en de impact

hiervan op het functioneren van zichzelf (bijv. met behulp van psycho-educatie)

Vorm:

Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van cliënt aan de hand van het overeengekomen zorgleefplan

waarbij de begeleiding is gericht op verbetering van het functioneren van de cliënt. Het bevorderen van de

zelfredzaamheid en de ontwikkeling van de cliënt staat centraal.

De begeleiding berust op evidence based methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.

• Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven.

• Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.

• Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.

• Uitzoeken welke handvatten, voor cliënt het best toepasbaar zijn.

• Vergroten van competenties.

• Sociale angst en/of sociale agressie verminderen.

• Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.

Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:

Huisarts, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Bemoeizorg, UWV, Sociale dienst

 • Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
 • Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende uitzetting.
 • Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
 • Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
 • Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen
 • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
 • Vergroten van competenties.
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
 • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
 • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
 • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
 • Leren stellen van reële doelen.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Samen administratie ordenen, opstellen van prioriteiten in afhandeling
 • Zeker stellen van wonen, behouden zelfstandigheid.
 • Directe omgeving (mantelzorger) van cliënt informeren over financiële situatie van cliënt.
 • Voorstellen van oplossingen, betalingsafspraken, bewindvoering, schuldsanering, vaste lasten rekening.
 • Zoeken naar en aanvragen van uitkeringen, aanvullingen, voedsel- kledingbank.
 • Aanleren van verantwoord administratief beheer.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

 • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
 • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
 • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
 • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
 • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)