Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top

Praktisch functioneren

 • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
 • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
 • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
 • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
 • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)

 

Praktisch Functioneren

 

Uitvoering :

 

Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie

 

Doelgroep:

 

• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in praktisch functioneren deze

beperkingen hebben overwegend een chronisch karakter.

 

Uitingsvorm :

 

• Beperking van of gebrek aan handelend vermogen leidt tot onbedoelde chaos welke zich vertaald

in verwaarlozing, eenzaamheid waardoor geen sociale participatie.

 

Doel van Begeleiding :

 

• Herstel of voorkomen van ongewenste chaos

• Het aanleren van maken van keuzes en aanleren van vaardigheden.

• Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht, begrip in de problematiek van de cliënt (bijv.

met behulp van psycho-educatie). Hierdoor de situatie niet veroordelend beoordelen maar als

hulpvragend.

 

Vorm :

 

Begeleiding vindt plaats vanuit de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van

het overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op het hervinden van zelfredzaamheid

van de cliënt. De begeleiding berust op evidence based methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.

 

• Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.

• Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.

• Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.

• Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke

handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.

• Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij

onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)

 

Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:

Huisarts, Vrijwilligerswerkorganisaties, Buurthuis, Scholing- opleidingsinstituten

 • Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
 • Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende uitzetting.
 • Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
 • Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
 • Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen
 • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
 • Vergroten van competenties.
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
 • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
 • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
 • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
 • Leren stellen van reële doelen.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Samen administratie ordenen, opstellen van prioriteiten in afhandeling
 • Zeker stellen van wonen, behouden zelfstandigheid.
 • Directe omgeving (mantelzorger) van cliënt informeren over financiële situatie van cliënt.
 • Voorstellen van oplossingen, betalingsafspraken, bewindvoering, schuldsanering, vaste lasten rekening.
 • Zoeken naar en aanvragen van uitkeringen, aanvullingen, voedsel- kledingbank.
 • Aanleren van verantwoord administratief beheer.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

 • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
 • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
 • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
 • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
 • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)