Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Praktisch Functioneren

 

Uitvoering :

 

Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie

 

Doelgroep:

 

• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige beperkingen in praktisch functioneren deze

beperkingen hebben overwegend een chronisch karakter.

 

Uitingsvorm :

 

• Beperking van of gebrek aan handelend vermogen leidt tot onbedoelde chaos welke zich vertaald

in verwaarlozing, eenzaamheid waardoor geen sociale participatie.

 

Doel van Begeleiding :

 

• Herstel of voorkomen van ongewenste chaos

• Het aanleren van maken van keuzes en aanleren van vaardigheden.

• Direct naast betrokkenen (mantelzorg) krijgen inzicht, begrip in de problematiek van de cliënt (bijv.

met behulp van psycho-educatie). Hierdoor de situatie niet veroordelend beoordelen maar als

hulpvragend.

 

Vorm :

 

Begeleiding vindt plaats vanuit de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van

het overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op het hervinden van zelfredzaamheid

van de cliënt. De begeleiding berust op evidence based methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.

 

• Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.

• Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.

• Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.

• Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke

handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.

• Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij

onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)

 

Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:

Huisarts, Vrijwilligerswerkorganisaties, Buurthuis, Scholing- opleidingsinstituten

Teaser
  • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
  • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
  • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
  • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
  • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)