Overslaan en naar de inhoud gaan

 
 
Uitvoering :
Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie
Doelgroep :
• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige huisvestingsproblematiek
Uitingsvorm :
• Geen vaste woon- of verblijfplaats, dak thuisloos
• Dreigende huisuitzetting, door financiële problemen, sociale problemen.
Doel van Begeleiding :
• Voorkomen van uithuiszetting van cliënt.
• Realiseren van een (tijdelijk) onderdak.
• Realiseren van juist passende woonvorm
Vorm :
Begeleiding vindt zo mogelijk plaats in de thuissituatie van cliënt of op locatie aan de hand van het
overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op behouden van woonruimte of het vinden
daarvan al dan niet met een tijdelijk karakter.
• Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
• Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende
uitzetting.
• Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
• Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
• Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen
Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:
Huisarts, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Bemoeizorg, Gem. Sociale dienst, Politie,
Verhuurder, Dag- Nachtopvang.

Teaser
  • Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
  • Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende uitzetting.
  • Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
  • Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
  • Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen