Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Dagbesteding
Uitvoering :
Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie
Doelgroep :
• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige klachten mbt. daginvulling
Uitingsvorm :
• Client ervaart leegheid, somberheid.
• Client ervaart een perspectiefloosheid.
• Gebrek aan structuur
Doel van Begeleiding :
• Toeleiden naar arbeid (betaald/vrijwillig) of studie.
• Client heeft perspectief op een daginvulling.
• Client voelt zich opnieuw deel van de sociale omgeving.
Vorm :
Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van het
overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op verbetering van het algemeen gevoel
van welbevinden van de cliënt. Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt staat
centraal. De begeleiding berust op evidence based methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.
• Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
• Vergroten van competenties.
• Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
• Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
• Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
• Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
• Leren stellen van reële doelen.
Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:
Huisarts, UWV, Gem. S
Teaser
  • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
  • Vergroten van competenties.
  • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
  • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
  • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
  • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
  • Leren stellen van reële doelen.