Daadkrachtig en Creatief in Zorg
^ Back to Top

Dagbesteding/scholing/werk

 • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
 • Vergroten van competenties.
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
 • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
 • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
 • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
 • Leren stellen van reële doelen.

 

Dagbesteding
Uitvoering :
Planbaar en op afspraak. Frequentie afhankelijk van indicatie
Doelgroep :
• Cliënt volwassene (18+ jaar) met matige tot ernstige klachten mbt. daginvulling
Uitingsvorm :
• Client ervaart leegheid, somberheid.
• Client ervaart een perspectiefloosheid.
• Gebrek aan structuur
Doel van Begeleiding :
• Toeleiden naar arbeid (betaald/vrijwillig) of studie.
• Client heeft perspectief op een daginvulling.
• Client voelt zich opnieuw deel van de sociale omgeving.
Vorm :
Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van cliënt en/of op locatie van CarePower aan de hand van het
overeengekomen zorgleefplan waarbij de begeleiding is gericht op verbetering van het algemeen gevoel
van welbevinden van de cliënt. Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt staat
centraal. De begeleiding berust op evidence based methodische werkwijzen i.v.m. effectiviteit.
• Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
• Vergroten van competenties.
• Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
• Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
• Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
• Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
• Leren stellen van reële doelen.
Mogelijk externe sturende, ondersteunende contacten:
Huisarts, UWV, Gem. S
 • Vaststellen van problematiek als oorzaak van dreigende huisuitzetting
 • Wegnemen van belastende redenen die hebben geleid tot het niet toewijzen woning of dreigende uitzetting.
 • Traject opstellen en cliënt begeleiden naar aanvraag woning, inschrijven.
 • Client bekend maken met dag- nachtopvangmogelijkheden.
 • Begeleiden naar registratie GBA en andere voorwaardelijke verplichtingen
 • Aanbieden van, begeleiden naar passende dagstructuur
 • Vergroten van competenties.
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten.
 • Zoeken naar interesses die doorontwikkeling van cliënt vragen.
 • Passende dagbesteding zoeken, studie, vrijwilligers werk, arbeid.
 • Analyseren van en zo mogelijk couperen van beperkende gedachten bij cliënt.
 • Leren stellen van reële doelen.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Samen administratie ordenen, opstellen van prioriteiten in afhandeling
 • Zeker stellen van wonen, behouden zelfstandigheid.
 • Directe omgeving (mantelzorger) van cliënt informeren over financiële situatie van cliënt.
 • Voorstellen van oplossingen, betalingsafspraken, bewindvoering, schuldsanering, vaste lasten rekening.
 • Zoeken naar en aanvragen van uitkeringen, aanvullingen, voedsel- kledingbank.
 • Aanleren van verantwoord administratief beheer.
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding
 • Vergroten van competenties.
 • Sociale angst verminderen.
 • Leren communiceren door gesprek voeren (toevoeging)
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen vergroten. Waarbij aandacht voor persoonlijke zorg.
 • Sociale vaardigheid verbeteren
 • Oriënteren naar mogelijkheden vrije tijd invulling en begeleiding

 

 • Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten.
 • Objectiveren van factoren die hebben geleid naar onvermogen van praktisch functioneren.
 • Het aanleren van datastructuur / ritme, activiteiten plannen / uitvoeren/ structuur in dagindeling.
 • Het aanleren van stellen van prioriteiten, aanleren van maken van keuzes, uitzoeken welke handvatten voor cliënt het best toepasbaar zijn.
 • Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Bij onmogelijkheden zoeken naar helpende mogelijkheden (thuishulp)